SLUŽBY DDD - Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce

VYKLÍZENÍ OBJEKTŮ


Nabízíme vyklízení, čištění a následnou
dezinfekci a dezinsekci:


půdních prostor

suterénů a sklepů

bytů po zemřelých

prostor po živelných pohromách

a všech ostatních prostor po dohodě