SLUŽBY DDD - Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce

DEZINFEKCE


Postupy vedoucí k odstranění mikroorganismů
(plísní, bakterií, virů).

Ošetřujeme převážně:

Potravinářské provozy

Objekty živočišné výroby
(drůbežárny, vepříny, kravíny apod.)

Byty po zemřelých nájemnících

a všech ostatních prostor po dohodě