SLUŽBY DDD - Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce

DERATIZACE


Zajistíme pro Vás komplexní ochranu před hlodavci.
Postupujeme podle standartní metodiky za použití nejmodernější techniky.

Deratizaci zajišťujeme pro:

Bytové domy
Výrobny potravin, sklady
Školská zařízení, jídelny
Zemědělské podniky
Kancelářské objekty
Restaurace
Výrobní komplexy
Teplovodní rozvody
... a všech ostatních prostor po dohodě